LOGO
LOGO

Match Information

Sat , - Velenje (SLO) - Rdeca Dvorana | Group Phase GP
Referees:  
flag  Leszczynski, Bartosz
  flag  Piechota, Marcin
    Delegates:  
flag  Jovic, Vladimir
Referees:   Ref.: 
flag  Leszczynski, Bartosz
  flag  Piechota, Marcin
Delegates:   Del.: 
flag  Jovic, Vladimir