LOGO
LOGO

Club OverviewPas Aeropos Edessas
(GRE)

Homepage
Pas Aeropos Edessas
(GRE)
http://www.aeropos.gr
Pas Aeropos Edessas (GRE)
www.aeropos.gr

Players

Season Results 2018/19

History

Season
Placement
Final stage
2019/20
Round 3
2018/19
Round 2
2012/13
Round 3